GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Szkolny Klub Sportowy 2020-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Marcinowice podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu.

W ramach programu SKS, w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, prowadzone są, dla 3 grup uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W programie bierze udział 38 chłopców i 12 dziewcząt. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 70 godzin zajęć dla każdej grupy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po 60 minut w grupach liczących minimum 15 uczestników.

Program realizowany będzie w dwóch edycjach: wiosennej do 30 czerwca i jesiennej od 01 września do 30 listopada br. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprawę ich sprawności fizycznej, stanu zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych uczniów, a także promocję różnorodnych sportów.

Wkład własny Gminy Marcinowice wynosi 300,00 zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź