GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Spotkanie dotyczące założeń programu „Czyste Powietrze”

27.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Marcinowicach odbyło się spotkanie dotyczące założeń programu "Czyste Powietrze", które poprowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
 • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Wysokość dofinansowania

 • Biorąc udział w Programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
 • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka

Terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek, Radni i Sołtysi Gminy Marcinowice oraz mieszkańcy gminy.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod linkiem :

program_priorytetowy_czyste_powietrze_obowiazujacy_od_dn_29.07.2019r

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź