GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Rusza program Czyste Powietrze Plus. Wnioski już od 15 lipca

W programie „Czyste Powietrze" zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem" do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

„Czyste Powietrze Plus” – co to za program?

Celem programu „Czyste Powietrze Plus” jest podobnie, jak u jego poprzednika – Czyste Powietrze, poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

Program „Czyste Powietrze Plus”, którego celem jest walka ze smogiem, umożliwia uzyskanie środków przed rozpoczęciem proekologicznych inwestycji w gospodarstwach domowych. Dopłatami objęte będą prace termomodernizacyjne budynku oraz wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, takie jak m.in.

„Czyste Powietrze Plus” – jakie warunki dofinansowania w ramach nowego programu?

  • pierwszym warunkiem, który muszą spełnić przyszli beneficjenci jest przesłanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Przy czym dotyczy to maksymalnie trzech podpisanych umów. Co ważne, dokumenty te mogą być dostarczone wraz ze składanym wnioskiem lub na etapie jego uzupełniania – wnioskodawca ma na to 10 dni roboczych;
  • drugi warunek to złożenie przez wnioskodawcę końcowego wniosku o płatność uwzględniająca ostateczną fakturę i protokół odbioru. Druga część dofinansowania w ramach tego nowego rządowego programu ma być wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu.

Program „Czyste Powietrze Plus” – ile dopłaty będzie można uzyskać?

W przypadku programu „Czyste Powietrze”, najwyższa możliwa do otrzymania dopłata wynosi 69.000 zł (trzecia część tego rządowego programu z najwyższym dofinansowaniem). Natomiast maksymalna kwota dotacji z „Czystego Powietrza Plus” została zwiększona do 79.000 zł.

Co ważne, ta odsłona programu skierowana jest do beneficjentów drugiej i trzeciej części programu „Czyste Powietrze” oraz będzie dostępne tylko i wyłącznie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Przy czym maksymalną kwotę dotacji w wysokości:

  • 47.000 zł – otrzymać będą mogli wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na jednego członka, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, wynosi 1.564 zł, zaś wieloosobowego – 2.189 zł;
  • 79.000 zł – objęte będą rodziny o niższych dochodach. Tutaj na jednego członka w gospodarstwie jednoosobowym, średni miesięczny dochód musi wynosić 900 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym – 1.260 zł.

„Czyste Powietrze Plus” – kiedy nabór wniosków?

Nabór wniosków w ramach programu “Czyste Powietrze” ruszy 15 lipca 2022 roku.

„Czyste Powietrze Plus” – jak ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze Plus” będzie można składać online, za pomocą profilu zaufanego lub w urzędzie. Natomiast samo rozpatrzenie wniosku ma trwać do 14 dni.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź