GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w 2021 r.

 

UWAGA!

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w 2021 r. wybrano następujące oferty:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach, z siedzibą przy ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” z siedzibą w miejscowości Mysłaków 22,
    58-124 Marcinowice
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Klub Seniora „Spełnione Marzenia”
    z siedzibą w miejscowości Kątki 8A, 58-124 Marcinowice

Szczegółowe informacje z wyboru ofert znajdują się na bip.marcinowice.pl

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź