GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Rozpoczęły się prace nad zagospodarowaniem terenu wokół nowych świetlic

Rozpoczynają się prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół nowo wybudowanych świetlic w Strzelcach i Tworzyjanowie. 16 marca podpisana została umowa na realizację tego zadania, a następnie przekazano plac budowy głównemu wykonawcy.

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu został Zakład Budowlany KRIBUD. Całkowity koszt prac przy świetlicach wyniesie 278 472,37 zł. Gmina Marcinowice uzyskała na ten cel wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 227 000 zł. 

Podpisana umowa obejmuje m.in. roboty ziemne, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie ogrodzenia, bram wjazdowych i furtek, zagospodarowanie zieleni oraz elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Prace wokół świetlic zostaną zakończone do końca maja tego roku.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź