GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Rozmieszczenie skrzynek pocztowych oraz oznaczenia posesji numerem porządkowym

Poczta Polska S.A. informuje mieszkańców Gminy Marcinowice o obowiązku posiadania skrzynki oddawczej tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję oraz stosownego oznakowania numerem porządkowym posesji.

Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale także dla adresata korespondencji. Nadchodząca korespondencja do osób które nie mają skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana do doręczenia.

Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania lub w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nieuzasadnionych skarg ze strony naszych klientów, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.

Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się do obowiązku instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej. Wizyta w placówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego i bezpiecznego doręczenia korespondencji przez listonosza. W takich przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu i wywołać niezadowolenie Naszych Klientów. W przypadku braku możliwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji do nadawcy.

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji ale istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których  łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dlatego prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych norm.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź