GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Administrator 2

Rolnictwo ekologiczne i ochrona wód powierzchniowych – DODR zaprasza na szkolenia

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na szkolenia „Rolnictwo ekologiczne – lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa” oraz "Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych"

Rolnictwo ekologiczne – lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Zwalczanie zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym – od tradycji do innowacji,
  • Kompostowanie – niedoceniona sztuka wytwarzania próchnicy.

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni: dr hab. prof. UWM Józef Tyburski oraz dr inż. Urszula Sołtysiak.

W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 szkolenie odbędzie się
w formie on-line. Zainteresowane osoby są proszone o zgłoszenie udziału drogą mailową na adres: monika.miniewska@dodr.pl

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Osoba do kontaktu
Monika Miniewska
tel. 71 339 80 21 wew. 162

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych”. Szkolenie w formie webinarium odbędzie 18 listopada.

Program:

środa, 18 listopada10:00–13:30

Temat: Prawidłowa gospodarka nawozowa w obrębie gospodarstwa rolnego

Wykład 1 i 2

1. Bilans składników nawozowych – czyli od czego zacząć prawidłową gospodarkę nawozową.

Marek Krysztoforski

2. Czy więcej zawsze znaczy lepiej – czyli ile faktycznie substancji nawozowych potrzebują uprawy.

Marek Krysztoforski

Wykład 3 i 4

3. Rola gleby – próchnica esencją życia.

Dr inż. Urszula Sołtysiak

4. Kompostowanie – dostarczanie składników pokarmowych i budowa próchnicy.

Dr inż. Urszula Sołtysiak

Wykład 5 i 6

5. Wpływ nawozów na środowisko naturalne i sposoby zapobiegania stratom.

6. Rola agroekologii i agroleśnictwa w utrzymaniu wody i biogenów w glebie.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie PKE w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach.

Projekt realizowany przez Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie udziału w szkoleniu na adres: urszula.kozaczuk@dodr.pl, tel. 603 594 199, a także o wskazanie adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do szkolenia wraz z instrukcją.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź