GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Rekrutacja dzieci do Klubu Malucha w Wirach

Od 1 lipca 2021 r. rusza rekrutacja dzieci do Klubu Malucha w Wirach na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Malucha w Wirach oraz Regulaminem rekrutacji.

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do 3 roku życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata Klub zapewnia opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30.
Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.klubmalucha.marcinowice.pl lub w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Marcinowicach z siedziba przy ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach Wypełnione wnioski przyjmowane będą w dniach od 01 do 16 lipca 2021 r. w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

informacia

Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź