GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Marcinowice.

Wszelkie informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.

W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.)  podaje się poniżej ogólne informacje na temat zasad przyjmowania kandydatów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 stycznia 2020r.

Informacja

Rekrutacja 2020/2021

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź