GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice.

Wszelkie informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.

W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.)  podaje się poniżej ogólne informacje na temat zasad przyjmowania kandydatów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018 r. (PDF)

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2019 r. (PDF)

Rekrutacja 2019/2020 – dokument do pobrania (PDF)

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź