GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą „Rozwijamy się z Gminą Marcinowice

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) złożona została przez Fundację MarsJaiTy u Małgorzaty z siedzibą Tąpadła 52, 58-124 Marcinowice, oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą „Rozwijamy się z Gminą Marcinowice”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 13 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe -NGO

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź