GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Realizacja doświetlenia na terenie Gminy Marcinowice

 

W październiku bieżącego roku zakończyła się rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zebrzydowie, tj. wykonano 7 punktów oświetleniowych. Całość zadania wyniosła 9500,00 zł. z czego 8 000,00 zł., to środki z Funduszu Sołeckiego, natomiast 1500,00 zł. to środki z budżetu Gminy Marcinowice.

We wsi Chwałków zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Na wykonanie zadania przeznaczono kwotę 4 000,00 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dodatkowo wykonano oświetlenie uliczne w Stefanowicach (współfinansowane z Funduszu Sołectwa Stefanowice) na kwotę 13 726,82 zł. oraz rozbudowano oświetlenie w miejscowości Szczepanów, gdzie zainstalowano 3 lampy. Całość zadania wyniosła 14 000,00 zł.

Zgodnie z umową z Gminą Marcinowice firma Tauron Dystrybucja S.A. zamontowała z własnych środków lampy w miejscowościach: Zebrzydów, Chwałków oraz Strzelce.

W trakcie realizacji jest I etap montażu oświetlenia w Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach. Obecnie trwają roboty naziemne. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Marcinowice na kwotę 7 532,36 zł. i budżetu Wójta Gminy Marcinowice w kwocie 13 000, 00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę ponad 20 000, 00 zł.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź