GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Przetargi na działki w Mysłakowie, Chwałkowie, Białej, Szczepanowie i Tworzyjanowie

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice znajdujące się w miejscowościach: Mysłaków, Chwałków, Biała, Szczepanów i Tworzyjanów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

I przetarg ustny ograniczony dz. nr 79/2 o pow. 038 ha obręb Mysłaków

I przetarg ustny ograniczony działka nr 99/10 o pow. 0,12 ha i udział 1/3 w dz. nr 99/6 o pow. 0,0882 ha obręb Chwałków

I Przetarg ustny nieograniczony działka nr 266 o pow. 0,0297 ha obręb Biała

I Przetarg ustny nieograniczony działka nr 66/7 o pow. 0,50 ha obręb Szczepanów

I Przetarg ustny nieograniczony nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym działka nr 196/3 pow.0,1296 obręb Tworzyjanów

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź