GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes-Benz Atego

 

GMINA MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES-BENZ Atego 970.06

Nazwa siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

Ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Nip. 884-236-52-90

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy MERCEDES-BENZ Atego 970.06 , stanowiący własność Gminy Marcinowice

Rok produkcji/zabudowy: 2000/2012

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Numer rejestracyjny: DSW 80576

Pojemność/ Moc silnika: 6374ccm / 205kW(279KM)

Charakter wykorzystania: pożarniczy

Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy

Rodzaj kabiny: długa podwyższona (odchylana)

Rozstaw osi : 4160mm

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / 4×4 / manualna

Masa całk. : 13000kg

Przebieg: 53886 km

Pojemność zbiornika na wodę:  2500/piana 250

Kolor powłoki lakierowej kabiny:     czerwony 1-warstwowy akrylowy

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi:    resory / poduszki / 4160 mm

Liczba cylindrów:   6 / rzędowy

 

 

Stan techniczny: pojazd sprawny technicznie w podziale bojowym.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( tel. do kontaktu:  726753407/790500369).

 

Cena wywoławcza:

Wartość przedmiotu sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu. Sprzedaż samochodu nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 09 maja 2023 r.
  2. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  • Numer PESEL / REGON i NIP oferenta,
  • Datę sporządzenia oferty,
  • Oferowaną cenę,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2023&mc=4&eid=669

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ Atego 970.06 ” w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,  w terminie do dnia 09 maja 2023, w godzinach pracy Urzędu. (7:00-17:00)

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,

nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Pozostałe informacje:

1.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10 maja 2023 r., w Urzędzie Gminy Marcinowice – sala nr 1.

2.Samochód zostanie sprzedany za najkorzystniejszą ofertę cenową. Wydanie samochodu nastąpi po wcześniejszych uzgodnieniach.

3.W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4.Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

5.Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. Nr 25 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95.

6.Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 726753407/790500369 ).

7.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź