GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Administrator 2

Przedłużony nabór wniosków na dofinansowanie zakładania biznesu na wsi

Wnioski o przyznanie pomocy na założenie biznesu na wsi będzie można składać o miesiąc dłużej, do 31 grudnia. To pieniądze dla rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru został wyznaczony na 30 listopada.

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, te, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii zależy od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80%) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż 2 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70% kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące, związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegóły znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź