GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Projekt pn.„Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Gruszów i Zebrzydów”

Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu  „Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Gruszów i Zebrzydów”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

„Celem operacji będzie rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w miejscowościach położonych na terenie Gminy Marcinowice tj. w Gruszowie i Zebrzydowie, poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w każdej z w/w miejscowości ”.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota dofinansowania wynosi 48 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu ok. 55 000,00 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź