GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Program „MALUCH+” 2021- „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku i klubie dziecięcym

 

Program „MALUCH+” 2021

Flaga+godlo

Program „MALUCH+” 2021- „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku i klubie dziecięcym”

W ramach programu „MALUCH+2021” Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 15 360,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 272 464,00 zł.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Klubie Malucha w Wirach, poprzez dofinansowanie wynagrodzeń personelu.

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki. Dofinansowanie umożliwia aktywizację zawodową rodziców, a w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia (lub 4 roku życia, w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź