GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W LICZBACH – stan na dzień 30 września 2023 r.

 

Od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy Gminy Marcinowice zawarli już 123 umowy na dofinansowanie (liczba złożonych wniosków to 161). Zrealizowanych zostało 73 przedsięwzięć, natomiast łączna kwota wypłaconych dotacji to 1 139 001,46 zł.

 

Przypominamy, że Gmina Marcinowice podpisała porozumienie z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki któremu w gminie powstał punkt konsultacyjno-informacyjny. W ramach działalności punktu mieszkańcy gminy mogą, m.in. skorzystać z pomocy pracowników w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 74 850 34 83 oraz 74 850 34 94

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź