GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Marcinowice w liczbach

Od początku trwania Programu "Czyste Powietrze" mieszkańcy Gminy Marcinowice zawarli już 87 umów na dofinansowanie (liczba złożonych wniosków to 117). Zrealizowanych zostało 56 przedsięwzięć, natomiast łączna kwota wypłaconych dotacji to 808 107,37 zł.

Przypominamy, że Gmina Marcinowice podpisała porozumienie z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki któremu w gminie powstał punkt konsultacyjno-informacyjny. W ramach działalności punktu mieszkańcy gminy mogą, m.in. skorzystać z pomocy pracowników w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 74 850 34 83 oraz 74 850 34 94

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź