GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Połączenie instytucji kultury w Gminie Marcinowice

Dnia 22 lutego 2019r. Rada Gminy Marcinowice podjęła uchwałę Nr IV/18/2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki w Marcinowicach z siedzibą w Wirach.

Zamiar połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach i utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Marcinowicach wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Marcinowice w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszczeniem struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

Połączenie obu instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W wyniku połączenia nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość świadczonych usług , pozwoli to jednocześnie na bardziej elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby oraz pozytywnie wpłynie na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej. Połączenie nie obniży jakości wykonywanych zadań biblioteki określonych ustawą o bibliotekach. Zachowane zostaną także dotychczasowe wymagania organizacyjne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z przeprowadzonymi uzgodnieniami z Dolnośląską Biblioteką Publiczną i Krajową Radą Biblioteczną w powyższym temacie, uwzględniając przede wszystkim potrzeby czytelnicze a także edukacyjne i upowszechnienie wiedzy i kultury na terenie Gminy Marcinowice, Rada Gminy w dniu 19 czerwca 2019r. podjęła Uchwałę nr IX/57/2019 Rady Gminy Marcinowice w sprawie zmiany uchwały z lutego bieżącego roku.

 W czerwcowej uchwale zmieniono nazwę nowo utworzonej instytucji z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Marcinowicach na Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach, co spowodowane jest obowiązującym stanem prawnym, który zakłada możliwość łączenia ze sobą tylko instytucji kultury.

 link do uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 czerwca 2019r.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź