GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Podziękowania za organizację Dożynek Gminnych

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… Wtedy proste-"dziękujemy"-zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek Gminy Marcinowice. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do sołectwa Szczepanów – gospodarza tegorocznego święta plonów.

Dziękuję delegacjom pozostałych sołectw za udział w ceremonii dożynkowej, mszy świętej i wspaniałe wieńce złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób.

Podziękowania kieruję do sołtysów, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie korowodu. Za bezpieczeństwo i porządek podczas korowodu i całych obchodów dożynkowych pragnę podziękować  strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Marcinowice .

Dziękuję Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi oraz księżom proboszczom za sprawowanie mszy świętej, która była wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników. Słowa podziękowania kieruję do tych, bez których to święto nie miałoby tak pięknej oprawy, czyli starostów dożynek Agnieszki i Marka Olchowych.

Podziękowania kieruję także do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Dawida Sobczyka oraz pracowników Urzędu Gminy Marcinowice, którzy w sposób szczególny zaangażowani byli w organizację święta plonów. Dziękuję wystawcom i sponsorom, którzy finansowo i rzeczowo  wsparli tę uroczystość.

Tegoroczne dożynki stały się wspaniałą okazją do  radosnego świętowania wszystkich mieszkańców Gminy Marcinowice.

Dziękuję

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź