GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Plan dystrybucji jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, Gmina Marcinowice realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Marcinowice:

Biała 46B, świetlica wiejska

Chwałków 4A, świetlica wiejska

Gola Świdnicka 43, świetlica wiejska

Gruszów 13, świetlica wiejska

Kątki 8A, świetlica wiejska

Klecin 9, świetlica wiejska

Krasków 12

Marcinowice, ul. Świdnicka 8, świetlica wiejska

Marcinowice, ul. Tuwima 2, Urząd Gminy

Mysłaków 22, świetlica wiejska

Sady 1A, świetlica wiejska

Stefanowice 9

Strzelce 34A, świetlica wiejska

Szczepanów 9A, świetlica wiejska

Śmiałowice 34, świetlica wiejska

Tąpadła 35, świetlica wiejska

Tworzyjanów 30A, świetlica wiejska

Wirki 38, świetlica wiejska

Wiry 10A, świetlica wiejska

Zebrzydów 43, świetlica wiejska

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie zgłosić się, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Marcinowice.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej – www.marcinowice.pl i w mediach społecznościowych.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Jak podaje administracja rządowa (stan na 03.10 br.) podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź