GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Otwarcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach z udziałem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

Zakończyły się prace w terenie związane z realizacją  zadania ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

9 października 2019 r. uroczyście odebrano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Strzelcach. W  otwarciu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź,  Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, Radny wsi Strzelce Waldemar Krzyśków, Sekretarz Gminy Robert Sawicki, przedstawiciel firmy wykonującej zadanie – Zbigniew Stander, Kierownik Referatu Infrastruktury  Technicznej Janina Kuta, inspektor drogownictwa UG Marcinowice Bożena Stępień oraz mieszkańcy wsi Strzelce.

Zakresem rzeczowym objęto: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną.

Łączna wartość zadania 331.577,50 zł, natomiast dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego opiewa na kwotę 151.200 zł.

Wykonawca zadania:  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź odwiedził także zmierzającą do zakończenia budowę zatoki autobusowej w Wirkach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019 r. w wysokości 150 000 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź