GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

 

 

Wójt Gminy Marcinowice realizując PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MARCINOWICE ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku.

Termin składania wniosków: od 8 do 20 czerwca 2021 r.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Marcinowice, ujętej w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest w „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MARCINOWICE”

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy w Marcinowicach.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Marcinowice:

  • 7:00 – 15:00 poniedziałek, środa, czwartek,
  • 7:00- 17:00 wtorek,
  • 7:00 – 13:00 piątek,
  • lub na adres e-mail: srodowisko@marcinowice.pl, rolnictwo@marcinowice.pl

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 74/850-34-83

Wniosek do pobrania:

Wniosek-o-dofinansowanie

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź