GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Oferta złożona została przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) złożona została przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy z siedzibą ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica, oferta na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź