GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) złożona została przez Spółdzielnię Socjalną MITOS z siedzibą Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe -NGO

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź