GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Odbudowa rowu w Kątkach zakończona

21 listopada 2019r. dokonano odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych w Kątkach.

Zakres zadania obejmował:

– konserwację gruntową rowu o dł. 300 mb.

– wykoszenie porostów gętych twardych ze skarp i dna cieków

– wycinka samosiejek o średnicy do 10 cm.

– wygrabienie i oczyszczenie terenu, profilowanie dna i skarp rowu

– roboty ziemne

W odbiorze uczestniczyli: Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Marcinowice Zdzisław Gieczewski, Pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, wykonawca Kierownik Zakładu Budownictwa i Melioracji „EKO-MEL” Pan Krzysztof Janiszewski.

Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom Wojewody Dolnośląskiego pozyskanym przez Gminę Marcinowice.

Całość zadania wyniosła 12 558,71 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź