GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2021 roku  wynosi 100,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2020 roku).

Do wniosku należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w kwietniu 2021 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz umawianie wizyt
w celu weryfikacji wniosku lub potwierdzenia kopii faktur – możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 850 34 83 wew. 23.

W celu usprawnienia wypłat podatku akcyzowego – prosimy w miarę możliwości
o wpisywanie na wniosku 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

zestawienie-faktur

Wzór_wniosku_akcyza_2021

OŚWIADCZENIE-SKŁADAJĄCEGO-WNIOSEK-O-UŻYTKOWANYCH-LUB-DZIERŻAWIONYCH-GRUNTACH

oswiadczenie-pkd

wniosek_o_wydanie_informacji_o_sredniej_rocznej_liczbie_

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź