GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

NUMER DOMU MUSI BYĆ WIDOCZNY! DZIELNICOWI KONTROLUJĄ POSESJE

 

Posterunek Policji w Marcinowicach informuje o  obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu oraz utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Policjanci przypominają właścicielom posesji, że właściwe oznakowanie czy oświetlenie swojej nieruchomości ma duże znaczenie dla usprawnienia działań służb ratunkowych, a także dla bezpieczeństwa ludzi.

Dlaczego powieszenie tabliczki z numerem jest tak ważne? Często zdarza się, że podczas zleconych w ramach numeru alarmowego interwencji, ze względu na brak tabliczki z numerem porządkowym lub niewłaściwe oznaczenie nieruchomości zlokalizowanie miejsca interwencji jest utrudnione, a przede wszystkim wiąże się z wydłużeniem czasu dotarcia na miejsce. Możliwość właściwego i zarazem szybkiego zlokalizowania miejsca gdzie zostało zgłoszone zagrożenie ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wszystkich służb ratunkowych. Właściwe utrzymanie numeracji budynków w sytuacjach zagrożenia pozwala służbom ratowniczym na szybsze dotarcie do miejsca interwencji. Jeśli nie ma oznaczenia budynku bądź jest ono nieprawidłowe służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

Powody braku tabliczek są różne, czasami brak wiedzy i świadomości, a czasami zwykłe zaniedbanie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości policjanci w pierwszej kolejności wręczają właścicielom posesji pouczenia jednocześnie informując ich, iż właściwe oznakowanie czy oświetlenie swojej posesji ma ogromny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa. Jeśli właściciel nie dopełni tego obowiązku i nie uzupełni nieprawidłowości musi liczyć się z surowszą karą.

Za brak tabliczki z numerem porządkowym posesji  bądź brak jej oświetlenia trzeba liczyć się z sankcjami. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny lub karą nagany co wynika z art. 64 kodeksu wykroczeń.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź