GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Nie zanieczyszczajmy przestrzeni publicznej przez zużyte środki ochrony osobistej!

 

Wraz z obowiązkiem zakładania maseczek oraz używania rękawiczek jednorazowych związanym z pandemią Covid-19 pojawił się problem dotyczący miejsc publicznych przez środki ochrony osobistej. Pozostawianie zużytych maseczek i rękawiczek na ulicy wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stwarza zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy, środkach komunikacji publicznej, w trakcie zakupów itp, powinny być wrzucane do pojemników/worków na zmieszane odpady komunalne.

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź