GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Nabór na staż do Urzędu Gminy w Marcinowicach

 

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na odbycie STAŻU (do 6 miesięcy) dla 2 osób (z efektem zatrudnienia na 1 miesiąc po ukończeniu stażu) na stanowisko pracownik kancelaryjny w Urzędzie Gminy w Marcinowicach przez osoby bezrobotne, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach:

  • Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Świdnickim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

O przyjęcie na STAŻ urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada nieposzlakowaną opinię,

3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) która ukończyła co najmniej szkołę średnią.

List motywacyjny wraz z załączonym CV proszę składać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2  58-124 Marcinowice do dnia 14.02.2023r. w Biurze Obsługi Klienta (parter).

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź