GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Nabór na staż do Urzędu Gminy w Marcinowicach

 

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza nabór na odbycie STAŻU (do 6 miesięcy) dla 2 osób (z efektem zatrudnienia na 1 miesiące po ukończeniu stażu) na stanowisko pracownik kancelaryjny w Urzędzie Gminy w Marcinowicach przez osoby bezrobotne, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach:

  • Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Świdnickim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

O przyjęcie na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada nieposzlakowaną opinię,

3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) która posiada co najmniej wykształcenie średnie/wyższe

*preferowany kierunek w zakresie: technicznym, administracyjno- biurowym, budownictwa, drogownictwa oraz ochrona środowiska,

List motywacyjny wraz z załączonym CV proszę składać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2  58-124 Marcinowice do dnia 08.06.2021r. w Biurze Obsługi Klienta (parter).Zainteresowanych prosimy o kontakt: 74/850-34-89,  74/858-52-26

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź