GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  7. Zamknięcie sesji

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice będzie można śledzić na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

 

Informacje dotyczące sesji znajdują się na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź