GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr LV/22 z LV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr LVI/22 z LVI nadzwyczajnej sesji Rad Gminy Marcinowice z dnia 15 grudnia 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Gminy w Marcinowicach i stałych komisjach Rady
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i oświadczenia
 17. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 18. Zamknięcie sesji

Posiedzenie wspólnej Komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r., godz. 8:30

Miejsce obrad: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 29 grudnia 2022 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź