GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku na terenie Gminy Marcinowice

 

Osoby  zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad  trzy miesiące na terenie gminy Marcinowice podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej winny obowiązek ten spełnić :

w dniach  15 października 2021 roku oraz 18 października 2021 roku

  w  siedzibie  Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świdnicy ul. Sikorskiego  nr 41

    ( Internat Zespołu  Szkół Mechanicznych  im. M. Kopernika w Świdnicy)

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego zostanie  przeprowadzona z w dniach:

od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 roku

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej;
  1. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  2. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  * dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

  * dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy;

  * aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

   * dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Brak pisemnego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisją  Lekarską

 

WÓJT GMINY MARCINOWICE

(-)  STANISŁAW LEŃ

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź