GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Pomoc finansowa dla producentów i sprzedawców chryzantem

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w związku z zamknięciem cmentarzy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęły decyzję o odkupieniu od lokalnych przedsiębiorców po cenach hurtowych chryzantem w doniczkach, których nie uda się sprzedać.

ARiMR udziela pomocy finansowej posiadaczowi co najmniej:
1) 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub
2) 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
– będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego.

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Gminy Marcinowice taką formą pomocy prosimy o kontakt z biurem powiatowym ARiMR, tel: 748499875, 713948633, e-mail: BP019_Kancelaria@arimr.gov.pl

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY POSIADACZOWI CHRYZANTEM W PEŁNEJ FAZIE DOJRZAŁOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informacje na temat pomocy

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź