GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Trwa usuwanie szkodliwego azbestu z dachów

 

Kolejny rok, dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW we Wrocławiu, Gmina Marcinowice przeprowadza akcję demontażu, transportu i utylizacji azbestu. W tym roku do akcji przystąpiło 19 Beneficjentów; u  9 należało zdjąć azbest z dachów, pozostali mają azbest już przygotowany do załadunku i transportu. Zgodnie z umową zawartą przez Wójta Gminy z Firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic, która wygrała przetarg przedstawiając najkorzystniejszą ofertę, azbest ma zostać odebrany z posesji do 14 sierpnia 2020 r.

W tym roku, zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców planowane jest usunięcie około 50 ton niebezpiecznego materiału.

Rozbiórki dokonano w sposób profesjonalny zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź