GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Kolejna droga po odbiorze

W środę 05.06.2019 r. na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Mysłaków nastąpił kolejny odbiór drogi wykonanej z dotacji, która została przekazana przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Zakres zadania: poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych, zmiana nawierzchni, poprawa podłoża, prawidłowe odwodnienie nawierzchni.

Środki przyznane samorządom w ramach na dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zostały przeznaczone na budowę, przebudowę oraz remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Całość zadania po przetargu wyniosła 229.123,17 zł. Dotacja to kwota 121.800,00 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownik urzędu Bożena Stępień, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Iwona Wiśniewska, Radna Rady Gminy Marcinowice Zofia Hatala, Radna Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, Sołtys wsi Mysłaków Emanuela Gerus oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź