GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

Rada Gminy Marcinowice podjęła uchwałę o wotum zaufania i udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 Wójtowi Gminy Marcinowice Stanisławowi Leniowi. Głosowanie poprzedzone zostało prezentacją i debatą nad raportem o stanie gminy . W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni, którzy jednogłośnie podjęli obie uchwały. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

– Dziękuję za kolejne, już czwarte absolutorium. Nie byłoby ono możliwe gdyby nie dobra współpraca z radą gminy, sołtysami, pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnych gminy. Miniony rok był dla Gminy Marcinowice bardzo dobry pod względem zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych. Trwający 2022 już jest równie intensywny, a kolejne działania przed nami – mówił wójt po głosowaniu.

Gratulujemy!

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź