GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Jak dokonać opłaty za węgiel – informacja dla mieszkańców

 

Uwaga! Wpłaty za węgiel należy dokonać z konta osoby, która składała wniosek w urzędzie gminy lub w tytule przelewu podając imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest opłata za węgiel.

Usprawni to weryfikację i przyśpieszy wydawanie potwierdzeń wpłaty i odbiór węgla.

Przypominamy, że pracownicy kontaktują się telefonicznie z każdym mieszkańcem według kolejności złożonych wniosków i informują o możliwości dokonania wpłaty i odbioru węgla.

Po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Marcinowice o pozytywnym rozpatrzeniu
WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE
Należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Marcinowice
13 9531 1029 2006 6000 0101 0010
w tytule zapłaty należy podać:
„zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel. Osoby nieposiadające konta bankowego mogą dokonać zapłaty w BS Świdnica O/Marcinowice.

Świadectwa jakości 

ORZECH

GROSZEK

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź