GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza i zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.
Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.
Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 8 lutego 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie ->

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/?no_cache=1&cHash=668b054840a813aa2641e358461e720e

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź