GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania- dostępna ankieta online

 

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Tego dnia rusza też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online. Deklaracje będzie można składać we właściwym urzędzie gminy, lub w formie elektronicznej, przez internet.

Deklaracje zostały już dostarczone do Państwa wraz z informacją o wysokości naliczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok.

Zwracamy się do właścicieli nieruchomości z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie przedmiotowej ankiety i złożenie jej  w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Marcinowice  lub w formie ankiety online dostępnej pod adresem https://www.marcinowice.pl/ oraz przesłanie jej na adres e-mail: srodowisko@marcinowice.pl , w temacie podając: ANKIETA OGRZEWANIE lub bezpośrednio przez stronę internetową  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków https://zone.gunb.gov.pl/.

Składanie deklaracji w Centralnej  Ewidencji Emisyjności Budynków rozpocznie się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy.

Ankiety w formie papierowej dostarczone do Państwa należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 31 lipca 2021 r.

Deklaracje, które są złożone w formie papierowej urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu. Urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków już istniejących ma 6 miesięcy. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

 Ankiety do pobrania:

ankieta-inwentaryzac

ankieta-inwentaryzacja 2

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych na www.gunb.gov.pl

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź