GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja o złożonej ofercie NGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) złożona została przez Fundację MarsJaiTy u Małgorzaty z siedziba Tąpadła 52, 58-124 Marcinowice, oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą „Warsztaty dla dzieci i młodzieży – z Gminą Marcinowice bursztynowa jesień i radosne święta””.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe -NGO

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź