GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja o wynikach konkursu NGO 2022

 

Wyniki konkursów:

2022-01-20, OTWARTY KONKURS OFERT NR OR.033.1.2022 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

022-01-20, OTWARTY KONKURS OFERT NR OR.033.2.2022 – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2022-01-20, OTWARTY KONKURS OFERT NR OR.033.3.2022 – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź