GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja o braku uwag do oferty Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy z siedzibą ul. Jodłowa 31, 58-100. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

. W związku z z brakiem uwag do oferty z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy zostanie zawarta umowa na wsparcie ww. zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź