GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja dot. braku uwag do złożonej oferty NGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  przez Fundację MarsJaiTy u Małgorzaty, z siedzibą Tąpadła 52, 58-124 Marcinowice.

Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży –warsztatów dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Z Gminą Marcinowice bursztynowa jesień
i radosne święta”.

W związku z brakiem uwag do oferty, z Fundacją MarsJaiTy u Małgorzaty, z siedzibą Tąpadła 52, 58-124 Marcinowice zostanie zawarta umowa na wsparcie ww. zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź