GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Informacja dot. braku uwag do złożonej oferty NGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty złożonej przez Fundację MarsJaiTy u Małgorzaty, z siedzibą Tąpadła 52, 58-124 Marcinowice w trybie art.19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Oferta dotyczy realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży – dotyczącego warsztatów dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Z Gminą Marcinowice odkrywamy Starą Kopalnię”.

W związku z brakiem uwag do oferty z Fundacją MarsJaiTy u Małgorzaty zostanie zawarta umowa na wsparcie ww. zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź