GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Informacja dla rodziców dzieci objętych opieką w Klubie Malucha w Wirach

W oparciu o art. 53 ust. 3, w związku z art. 58 ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), zawiadamia się rodziców dzieci objętych opieką w Klubie Malucha w Wirach, że do dnia 14 stycznia 2022 roku, rodzice obowiązani są przekazać do Gminy Marcinowice następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
2) daty urodzenia rodziców;
3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Powyższe dane niezbędne są do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, które, w oparciu o obowiązujące przepisy, prowadzi Gmina Marcinowice.

Gmina Marcinowice prowadząca klub dziecięcy przetwarza ww. dane, w celu uzupełnienia rejestru żłobków i klubów dziecięcych o te dane.

Potrzebne dane, zaadresowane do Gminy Marcinowice można złożyć do Kierownika Klubu Malucha w Wirach.

Zawiadomienie dla rodziców

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź