GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2022. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Informacje na temat opłat za zezwolenie można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-95.

Pobierz druk oświadczenia

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź