GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Informacja NGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1327) złożona została przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” z siedzibą w Sobótce, ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka, oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz promocji walorów turystycznych Gminy pod nazwą „Promocja Ślężańskiego produktu lokalnego z obszaru Gminy Marcinowice”

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 24 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.marcinowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe -NGO

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź